Polish Jazz

EL-KLUB JAZZU TRADYCYJNEGO 1962-1970 ELBLĄG

EL - Klub Jazzu Tradycyjnego powstał we wrześniu 1962r. w Elblągu przy ul.Linki 6. Siedzibą Klubu były piwnice średniowiecznego kościoła Mariackiego. Zebranie organizacyjne "EL-Klubu" miało miejsce 17 listopada 1962 kiedy ukonstytuowały się władze Klubu z Jerzym Wojewskim jako prezesem i Stanisławem Cejrowskim jako wiceprezesem.

W Klubie kwitło jazzowe życie : grał klubowy zespół jazzowy, organizowano cykliczne prelekcje ilustrowane nagraniami z płyt, zapraszano zespoły z Polski min. Andrzej Kurylewicz jak i z zagranicy min. London City Stompers, wydawano Biuletyn klubowy. W sezonie 1963/1964 Klub zaliczono do trzech najbardziej aktywnie działających klubów jazzowych w Polsce.

W 1964 roku "EL-Klub" zorganizował Ogólnopolski Przegląd Zespołów Jazzu Tradycyjnego , a w 1965 roku wspólnie z Federacją Polskich Klubów Jazzowych  i Galerią EL zorganizowano Międzynarodową Wystawę Kopert Płyt Jazzowych , na której zaprezentowano 232 koperty płytowe z całego świata. Wystawa odniosła niebywały sukces dzięki udziałowi 26 światowych wytwórni płytowych, w efekcie czego prezentowano ją min. w Pradze, Tallinie oraz na Jazz Jamboree.

W październiku 1965 roku w EL-Klubie odbyły się Zaduszki Jazzowe , a potem działalność Klubu oscylowała raczej w kierunku muzyki tzw. młodzieżowej.

 W 1970 roku EL-Klub zakończył swoją działalność.

Źródło : Elbląska Encyklopedia Muzyczna - Krzysztof Bidziński

Dawna sidziba EL-Klubu Jazzu Tradycyjnego, dzisiaj KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH „Krypta”

Stanisław Cejrowski

Wystawa kopert płyt jazzowych 1965