Polish Jazz

Komeda Jazz Festiwal Słupsk Gdańsk od roku 1995

Komeda Jazz Festival – KJF festiwal jazzowy imienia Krzysztofa Komedy, powstały z inicjatywy Leszka Kułakowskiego. Odbywa się rokrocznie w Słupsku i Gdańsku od 1995 roku. Przez pierwsze trzy lata wydarzenie nosiło nazwę "Rondo Jazz Festival". Podczas dotychczasowych koncertów festiwalowych wystąpiło wiele polskich i zagranicznych gwiazd jazzu. Koncerty dotychczas odbywały się głównie w Teatrze impresaryjnym (obecnie Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku), w Teatrze Rondo w Słupsku oraz w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

źródło : http://www.komedajazz.com/index.php

1 Komeda Jazz Festiwal 1995 – autor Andrzej Szczepłocki

5 komeda jazz festiwal 1999 – autor Henryk Maćkowiak

9 Komeda Jazz Festival 2003 – autor Kazimierz Jałowczyk

13 komeda jazz festwal 2007 – autor Kazimierz Jałowczyk

16 komeda jazz festiwal 2010 – autor Kazimierz Jałowczyk

19 komeda jazz festiwal 2013 – autor Cezary Paszkowski

23 komeda jazz festiwal 2017 – autor Cezary Paszkowski

27 komeda jazz festiwal 2021 – autor Cezary Paszkowski

2 Komeda Jazz festiwal 1996 – autor Andriej Miercałow

6 komeda jazz festiwal 2000 – autor Kazimierz Jałowczyk

10 komeda jazz festiwal 2004 – autor Kazimierz Jałowczyk

14 komeda jazz festiwal 2008 – autor Kazimierz Jałowczyk

17 komeda jazz festwal 2011 – autor Cezary Paszkowski

20 komeda jazz festiwal 2014 – autor Cezary Paszkoeski

24 komeda jazz festiwal 2018 – autor Cezary Paszkowski

3 komeda jazz festiwal 1997 – autor Andrzej Szepłocki

7 Komeda jazz festiwal 2001 – autor Kazimierz Jałowczyk

11 komeda jazz festiwal 2005 – autor Kazimierz Jałowczyk

15 komeda jazz festiwal 2009 – autor Kazimierz Jałowczyk

17 komeda jazz festiwal 2011 – autor Cezary Paszkowski

21 komeda jazz festiwal 2015 – autor Cezary Paszkowski

25 komeda jazz festiwal 2019 – autor Cezary Paszkowski

4 komeda jazz festiwal 1998 – autor Maciej Gawlak

8 komeda jazz festwal 2002 – autor Ryszard Pawłowski

12 komeda jazz festiwal 2006 – autor Kazimierz Jałowczyk

16 komeda jazz festiwal 2010 – autor Kazimierz Jałowczyk

18 komeda jazz festiwal 2012 – autor Cezary Paszkowski

22 komeda jazz festiwal 2016 – autor Cezary Paszkowski

26 komeda jazz festiwal 2020 – autor Cezary Paszkowski