Polish Jazz

Płyty winylowe Z-SX ……………………….. autor : Jacek Karolak

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 1 Poljazz ‎– Z-SXL 0558 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 2 Poljazz ‎– Z-SXL 0559 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 3 Poljazz ‎– Z-SXL 0560 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Krzysztof Komeda ‎– Muzyka Krzysztofa Komedy 4 Poljazz ‎– Z-SXL 0561 Poland 1989

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Tomasz Stańko/ Janusz Stefański / Stu Martin ‎– Fish Face Poljazz ‎– Z-SXL 0562 Poland 1973 Płyta Klubowa nr 8

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Various ‎/ Benny Waters - Old Jazz Meeting '74 Polskie Nagrania Muza ‎– Z-SXL 0564 Poland 1974 Płyta Klubowa nr 9

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 1 Pronit ‎– Z-SX 0581 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Mieczysław Kosz ‎– Mieczysław Kosz 2 Pronit ‎– Z-SX 0582 Poland 1975

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz 
Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz 
Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz 
Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz 
Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej Twórczości Chałturnik, Andrzej Rosiewicz ‎– S.P.P.T. Chałturnik, Andrzej Rosiewicz Poljazz ‎– Z-SX 0599 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 10

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder  Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Elvin Jones Quartet ‎– Mr. Thunder Poljazz ‎– Z-SX 0604 Poland 1975 płyta klubowa nr 11

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Sarah Vaughan JAZZ jAMBOREE 1975 Poljazz ‎– Z-SX 0605 Poland 1975 Płyta Klubowa nr 12

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Stańko - Makowicz Unit ‎– Stańko - Makowicz Unit PolJazz ‎– Z-SX 0606 Poland 1976 płyta Klubowa nr 13

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Michael J. Smith, Zbigniew Namysłowski, Jacek Bednarek ‎– Geomusic 111-PL PolJazz ‎– Z-SX 0614 Poland 1976 Płyta Klubowa 14

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 15

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– Wild Bill Davidson & Old Timers PolJazz ‎– Z-SX 0616 Poland 1976 płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– PolJazz Z-SX 0616 Poland płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– PolJazz Z-SX 0616 Poland płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– PolJazz ‎ Z-SX 0616 Poland płyta Klubowa 16

Wild Bill Davison & Old Timers ‎– PolJazz ‎ Z-SX 0616 Poland płyta Klubowa 16

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976 Płyta Subskrypcyjna

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976 Płyta Subskrypcyjna

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976 Płyta Subskrypcyjna

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976 Płyta Subskrypcyjna

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman ‎– 17:30 Pronit ‎– Z-SX 617 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Woody Herman Orchestra ‎– 20:30 Pronit ‎– Z-SX 618 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Album Opolski Pronit Z-SX-0625 + Z-SX-0626 Poland 1976

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Trio Wiaczeslawa Ganielina ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0628 Poland 1975

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland 1976 Płyta Klubowa 17

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland

Various ‎– XVI - Złota Tarka '76 - Jazz Nad Odrą '76 Poljazz ‎– Z-SX 0615 Poland

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Stan Kenton ‎– Stan (Dard) Kenton - PolJazz ‎– Z-SX 0631 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session (I) Poljazz ‎– Z-SX 0634 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland 1976

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland

Muddy Waters Blues Band ‎– The Warsaw Session II PolJazz ‎– Z-SX 0635 Poland

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Gil Evans Orchestra ‎– Synthetic Evans Poljazz ‎– Z-SXL 0636 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976 Okładka eksportowa

Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976 Okładka eksportowa

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland

Thad Jones & Mel Lewis ‎– Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland

Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976 Okładka eksportowa

Thad Jones & Mel Lewis 1 Poljazz ‎– Z-SX 637 Poland 1976 Okładka eksportowa

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Old Jazz Meeting '77 PolJazz ‎ Z-SX-0638 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 18

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa nr 19

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa nr 19

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa nr 19

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa nr 19

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa

Krzysztof Sadowski ‎– Swing & Blues POLJAZZ ‎– Z-SX 0639 Poland 1977 Płyta klubowa

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Various ‎– 1974 Calisia 1976 PolJazz ‎– Z-SX 0640 Poland 1976 Płyta Klubowa nr 20

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Buddy Rich And The Killer Force ‎– Killing Me Forcefully PolJazz ‎– Z-SX-0643 Poland 1977

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Various ‎– Jazz Nad Odrą '77 (Laureaci) Poljazz ‎– Z-SX 0648 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 21

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 22

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 22

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 22

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 22

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa

Buddy Rich Combo ‎– Jam Session Poljazz ‎– Z-SX-0655 Poland 1977 Płyta Klubowa

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Various ‎– Jazz Legends Box Set 11 LP Poljazz ‎– Z-XL 0656-0666 Poland 1979

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Laboratorium ‎– Aquarium Live No. 1 Poljazz ‎– Z-SX 0669 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 23

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Mainstream & Kisa Magnusson ‎– Aquarium Live No. 2 Poljazz ‎– Z-SX 0670 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 24

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Extra Ball ‎– Aquarium Live No. 3 Poljazz ‎– Z-SX 0671 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 25

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

Old Timers ‎– Aquarium Live No. 4 Poljazz ‎– Z-SX-0672 Poland 1977 Płyta Klubowa nr 26

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

The Duke Ellington Orchestra ‎– Last Time PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1971

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Duke Ellington ‎– Duke Ellington PolJazz ‎– Z-SX-0673 Poland 1973

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Mercer Ellington - The Duke Ellington Orchestra ‎– Remembering Duke's World ‎– PolJazz ‎– Z-SX 0675 Poland 1977

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Poljazz Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Jan Ptaszyn Wróblewski & BRT Jazz Orchestra ‎– Skleroptak ‎ Pronit Z-SX-0680 Poland 1976

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Academy Of Jazz - Stan Getz & Bob Brookmeyer Sextet PolJazz ‎– Z-SX-0681 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Clark Terry Big Band ‎– Clark Terry Big Band Poljazz ‎– Z-SX-0682 Poland 1978

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Wojciech Kamiński ‎– Warsztat Nr 1 Poljazz ‎– Z SX 0683 Poland 1979

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 
Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 
Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 
Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 
Płyta Klubowa nr 27

Sun Ship ‎– Aquarium Live No. 5 PolJazz ‎– Z-SX 0686 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 27

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

Extra Ball ‎– Extra Ball PolJazz ‎– Z-SX 0687 Poland 1979

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

The Quartet ‎– The Quartet Poljazz ‎– Z-SX 0688 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 28

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Ossian ‎– Ossian Poljazz ‎– Z-SX-0689 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 29

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Unknown Artist ‎– Nepal PolJazz ‎– Z-SX-0690 Poland 1979

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Not Much Noise ‎– Not Much Noise PolJazz ‎– Z-SX 0691 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium - Noc Pierwsza Poljazz ‎– Z-SX-0692 Poland 1978

Jam Session W Akwarium – Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium – Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Jam Session W Akwarium - Druga Noc PolJazz ‎– Z-SX-0693 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Stanisław Sojka ‎– Don't You Cry PolJazz ‎– Z-SX-0694 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Kenny Drew ‎– Kenny Drew PolJazz ‎– Z-SX-0695 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Martial Solal ‎– Martial Solal PolJazz ‎– Z-SX 0696 Poland 1979

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Thad Jones & Mel Lewis ‎– One More Time! PolJazz ‎– Z-SX 0697 Poland 1978 Płyta Klubowa nr 30

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Barry Ulanov, Tadd Dameron ‎– Anthropology Poljazz ‎– Z-SX-0699 Poland 1978

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Himalaya - Muzyka Ludowa Nepalu PolJazz ‎– Z-SX-0700 Poland 1979

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Sami Swoi ‎– Hot Jazz Orchestra PolJazz ‎– Z-SX 0704 Poland 1980

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Swing Session ‎– Aquarium Live No. 6 PolJazz ‎– Z-SX 0705 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 31

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble  Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Fredonia Jazz Ensemble ‎– Fredonia Jazz Ensemble Poljazz ‎– Z-SX-0706 Poland 1979 Płyta Klubowa nr 32

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Stan Lalowski ‎– Convention PolJazz ‎– Z-SX 0708 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979

Various ‎– My Wrocławianie PolJazz ‎– ZSX-730 Poland 1979