Polish Jazz

Płyty winylowe – POLJAZZ & PRONIT seria Złote Saxofony 22 LP

 Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton 
Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

 Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton 
Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

 Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton 
Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

 Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton 
Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

Stan Kenton Orchestra ‎– Stan/Dard Kenton Pronit ‎– Z-SX 631 Vinyl, LP, Reissue Poland 1983

 Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Skleroptak ‎– Skleroptak Pronit ‎– Z-SX 680 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Marek Bliziński ‎– The Wave 
Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

Marek Bliziński ‎– The Wave Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

 Marek Bliziński ‎– The Wave 
Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

Marek Bliziński ‎– The Wave Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

 Marek Bliziński ‎– The Wave 
Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

Marek Bliziński ‎– The Wave Pronit ‎– PSJ-92 inyl, LP, Repress, Poland 1983

 Marek Bliziński ‎– The Wave 
Pronit ‎– PSJ-92 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

Marek Bliziński ‎– The Wave Pronit ‎– PSJ-92 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

 Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

 Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

 Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

 Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

Duo Bednarek-Zgraja ‎– Walking Colour Pronit ‎– PSJ-96 vinyl, LP, Repress, Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– W Pałacu Prymasowskim Pronit ‎– PSJ-97 vinyl, LP.Reissue Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra 
Pronit ‎– PSJ-98 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Pronit ‎– PSJ-98 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra 
Pronit ‎– PSJ-98 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Pronit ‎– PSJ-98 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra 
Pronit ‎– PSJ-98 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Pronit ‎– PSJ-98 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra 
Pronit ‎– PSJ-98 
Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Pronit ‎– PSJ-98 Vinyl, LP, Album, REissue Poland 1983

 Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

 Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

 Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

 Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

Zbigniew Namysłowski ‎– Follow Namysłowski Pronit ‎– PSJ-100 Vinyl, LP, REissue Poland 1983

 Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 
Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 
Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 
Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 
Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Gold Washboard ‎– Gold Washboard Pronit ‎– PSJ-103 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Mosquito Pronit ‎– PSJ-104 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

 String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

 String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

 String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

String Connection ‎– Workoholic Pronit ‎– PSJ-107 Vinyl, LP, Album, Reissue Poland 1983

 Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation 
Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

 Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation 
Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

 Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation 
Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

 Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation 
Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

Sławomir Kulpowicz ‎– In/Formation Pronit ‎– PSJ-110 Vinyl, LP, Reissue , Poland 1983

 Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

 Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

 Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

 Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

Stanisław Sojka ‎– W Piwnicy Na Wójtowskiej Pronit ‎– PSJ-111 Vinyl, LP, Reisse, Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– AiJ 
Pronit ‎– PSJ - 112 
Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– AiJ Pronit ‎– PSJ - 112 Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– AiJ 
Pronit ‎– PSJ - 112 
Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– AiJ Pronit ‎– PSJ - 112 Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– AiJ 
Pronit ‎– PSJ - 112 
Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– AiJ Pronit ‎– PSJ - 112 Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

 Tomasz Stańko ‎– AiJ 
Pronit ‎– PSJ - 112 
Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

Tomasz Stańko ‎– AiJ Pronit ‎– PSJ - 112 Vinyl, LP ,Reisse. Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

 Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

Grand Standard Orchestra ‎– Grand Standard Orchestra Vol. 2 Pronit ‎– PSJ-113 Vinyl, LP , Reisse, Poland 1983

 Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych 
Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych 
Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych 
Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych 
Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Kalisz. X-Lecie Międzynarodowych Festiwali Pianistów Jazzowych Pronit ‎– PSJ-114 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo 
Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo 
Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo 
Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo 
Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Janusz Muniak Quartet ‎– Placebo Pronit ‎– PSJ-115 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line 
Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line 
Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line 
Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line 
Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Krzysztof Ścierański ‎– Bass Line Pronit ‎– PSJ-119 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet 
Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet 
Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet 
Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet 
Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Heavy Metal Sextet ‎– Heavy Metal Sextet Pronit ‎– PSJ-120 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Old Timers ‎– Old Timers 
Pronit ‎– PSJ-124  Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Old Timers ‎– Old Timers Pronit ‎– PSJ-124 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Old Timers ‎– Old Timers 
Pronit ‎– PSJ-124  Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Old Timers ‎– Old Timers Pronit ‎– PSJ-124 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Old Timers ‎– Old Timers 
Pronit ‎– PSJ-124  Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Old Timers ‎– Old Timers Pronit ‎– PSJ-124 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Old Timers ‎– Old Timers 
Pronit ‎– PSJ-124  Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Old Timers ‎– Old Timers Pronit ‎– PSJ-124 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Extra Ball ‎– Akumula-Torres Pronit ‎– PSJ-127 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! 
Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! 
Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! 
Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! 
Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

The New Presentation ‎– Live! Pronit ‎– PSJ 128 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

 Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983

Witold Szczurek ‎– Basspace Pronit ‎– PSJ 130 Vinyl, LP, Album, Reisse, Poland 1983