Polish Jazz

Płyty CD polishjazz w ECM

Release date: 01.04.1976 ECM 1071

Release date: 01.04.1976 ECM 1071

Release date: 01.01.1977 ECM 1088

Release date: 01.01.1977 ECM 1088

Release date: 07.10.2016 ECM 1210

Release date: 07.10.2016 ECM 1210

Release date: 01.09.1995 ECM 1544

Release date: 01.09.1995 ECM 1544

Release date: 17.03.1997 ECM 1603

Release date: 17.03.1997 ECM 1603

Release date: 01.09.1997 ECM 1636

Release date: 01.09.1997 ECM 1636

Release date: 04.10.1999 ECM 1680

Release date: 04.10.1999 ECM 1680

Release date: 11.03.2002 ECM 1788

Release date: 11.03.2002 ECM 1788

Release date: 11.03.2002 ECM 1788 / 016 374-2

Release date: 11.03.2002 ECM 1788 / 016 374-2

Release date: 11.03.2002 ECM 1788 / 016 374-2

Release date: 11.03.2002 ECM 1788 / 016 374-2

Release date: 29.04.2002 :rarum 8

Release date: 29.04.2002 :rarum 8

Release date: 26.01.2004 :rarum 17

Release date: 26.01.2004 :rarum 17

Release date: 02.02.2004 ECM 1868

Release date: 02.02.2004 ECM 1868

Release date: 07.03.2005 ECM 1891

Release date: 07.03.2005 ECM 1891

Release date: 07.06.2019 ECM 1896

Release date: 07.06.2019 ECM 1896

Release date: 25.08.2006 ECM 1980

Release date: 25.08.2006 ECM 1980

Release date: 28.09.2007 ECM 2016

Release date: 28.09.2007 ECM 2016

Release date: 11.01.2008 ECM 2019

Release date: 11.01.2008 ECM 2019

Release date: 09.10.2009 ECM 2115

Release date: 09.10.2009 ECM 2115

Release date: 01.04.2011 ECM 2208

Release date: 01.04.2011 ECM 2208

Release date: 08.02.2013  
ECM 2304/05

Release date: 08.02.2013 ECM 2304/05

Release date: 21.06.2013 ECM 2350-55

Release date: 21.06.2013 ECM 2350-55

Release date: 16.05.2014 ECM 2366

Release date: 16.05.2014 ECM 2366

Release date: 10.10.2014 ECM 2400

Release date: 10.10.2014 ECM 2400

Release date: 15.08.2014 ECM 2419

Release date: 15.08.2014 ECM 2419

Release date: 31.03.2017  
ECM 2532

Release date: 31.03.2017 ECM 2532

Release date: 03.11.2017 ECM 2573

Release date: 03.11.2017 ECM 2573

Release date: 14.09.2018 ECM 2592

Release date: 14.09.2018 ECM 2592

Release date: 25.10.2019 ECM 2662

Release date: 25.10.2019 ECM 2662

Release date:  20.06.2020 ECM 2678

Release date: 20.06.2020 ECM 2678

Release date:  18.09.2020 ECM 2686

Release date: 18.09.2020 ECM 2686

Release date:  10.09.2021 ECM 2677

Release date: 10.09.2021 ECM 2677